IDUNA TENOZID 15


Ağır kirəc, karbon, qurum, silikat və pas təmizləmə maddəsi


Kəskin turşu tərkibli olub, paslanmaz polad səthlərdə, tankerlərdə, yük maşınlarında və bu kimi səthlərdə olan silikat, karbon, kir, kirəc, qurum və pas kombinasiyalı ləkələri təmizləyir. Azot turşusu ehtiva etmir.

 

İstifadə qaydası: 1 litr suya 20-200 qram.
pH: 2.0
Kodu: 7018.

Həcm: 1 litr