IDUNA ROL


Ağır kir, qan və yağ sökücü toz halında qələvi yuma maddəsi


Enzim tərkibli olub, bəyaz çamaşırlardan çətin gedən çirkləri, qanı, nişasta və protein ləkələrini təmizləyən qələvi köməkçi yuma vasitəsidir. Yuma prosesində sudakı mineral və kirəci kənarlaşdırır.

 

İstifadə qaydası: 1 litr suya 1-2 qram.
pH: 12.5
Kodu: 7055.

Çəki: 15 kq