Ermesto Cristol


Mərmər və digər təbii daşlar üçün cila (lak) maddəsi


Mərmər, travertin, mozaika kimi kalsium karbonat əsaslı daşların cilalanmasında (laklama) istifadə olunur. Kalsiumla birləşərək səthdə sərt və davamlı qoruyucu təbəqə yaradır. Döşəmənin kirlənməyə və cızılmaya qarşı müqavimətini artırır. Sürüşmə riskini azaldır.

Həcm: 5 litr