Ermesto Hiena


Xlor əsaslı gigiyenik təmizlik maddəsi


Çətin gedən ləkələri, yağ və protein qalıqlarını təmizləyir. Təmizlikdən sonra mühitdə xoş qoxusu qalır. Təmizlik və gigiyena tələb olunan hər yerdə rahatlıqla istifadə edilə bilər. Ət kəsim yerləri, qida, ət və süd emalı müəssisələrində divarların, döşəmələrin, alət və avadanlıqların təmizliyini və gigiyenik olmasını təmin edir.

Həcm: 5 litr