Ermesto Cleanex


Bütün növ səthlər üçün yağ və kir təmizləmə maddəsi (üzvi tərkibli)


Otel, ev, zavod və fabriklər, xəstəxana, restoran, məktəb və s. yerlərdə olan yanmış yağ, kir və his ləkələri, qatran, yapışqan, boya və qrafit izlərinin təmizlənməsində istifadə edilən təsirli bir maddədir. Bütün növ sənayə sahələrində və maşın hissələrində yağ və kirlərin təmizliyində istifadə olunur.

Həcm: 1 litr