Ermesto Point


Konsentrat dezinfeksiyaedici tərkibli əldə qab yuma maddəsi


Çox köpüklənən, dezinfeksiyaedici əldə qabyuma madəsidir. Yuma prosesində azalmayan bol köpüyü ilə donmuş yağları, qurumuş kirləri və ləkələri təmizləyir.

Həcm: 5 litr