Ermesto Oxy


Oksigen əsaslı, maye halında köməkçi yuma maddəsi


Camaşırlarda olan çay, qəhvə, şərab və meyvə-tərəvəz ləkələrini çıxarır. Bütün növ tekstillərdə isitifadəsi uyğundur. Rəngli camaşırları zərər vermədən təmizləyir. Əsas yuma maddəsi ilə birlikdə istifadə oluna bilər. 60°C - dən yuxarı temperaturda tətbiq edilir.

Həcm: 20 litr