ERMESTO THERMO CLEAN 30%


Hemodializ maşınları üçün dezinfeksiyaedici


Hemodializ prosesində alətin hissələrində yaranan üzvi və qeyri-üzvi  çirklərin (qan, dərman və s.) təmizlənməsi, dekalsifikasiyası və dezinfeksiyası üçün nəzərdə tutulumuşdur.

 

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ
Thermo Clean 30% paslanmaz polad, şüşə, plastik və keramika səthlərə uyğundur. Pleksiqlas və alüminium kimi turşu ilə reaksiyaya girəcək səthlərdə istifadə etməyin.

İSTİFADƏ QAYDASI
Gambro hemodializ cihazların dezinfeksiya pipetkalarından avtomatik olaraq istifadə edilir.

TƏRKİBİ
• 30 % Limon tuşusu monohidratı,
• Köməkçi maddələr.

KODU: 9825

Həcm: 5 litr